• Voor 09.00 uur besteld is vandaag nog in huis!
  • Bij dracht pas volledig betalen!
  • Herkansingen tot 1 sept 2022!
  • Betaling achteraf!
  • Aanbieding! "Zardando"

Algemene Voorwaarden Inseminatie

1 Voorwaarden bij inseminatie van uw merrie.

1.1 Het dekken van uw merrie geschiedt onder de algemene voorwaarden van de Bond van KWPN-Hengstenhouders incl. daarna gedeponeerde wijzigingen en aanvullingen.

1.2 Bij eerste inseminatie of bij aanlevering van uw merrie bij onze Stal gelieve de juiste gegevens van merrie en eigenaar door te geven. Het paspoort meenemen en moet op ons op Stal verblijven zolang de merrie bij ons aanwezig is.

1.3 Stal Caritas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte, EVA/CEM besmetting, letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of enigszins.

1.4 Het dek seizoen eindigt op 01 September 2021.

1.5 Gust reductie: Om in aanmerking te komen voor de gust reductie van het seizoen 2021, dient u voor 1 oktober 2021 een schriftelijke dierenartsverklaring van in te leveren bij ons Stal Caritas, anders vervalt de gust reductie in 2021.

1.6 Door het bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de merriehouder kennis genomen van onze dek- en betalingsvoorwaarden en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden.

7 Dekgelden

7.1 Zijn exclusief BTW, Stamboek- en afdracht kosten.

7.2 Voor een guste merrie wordt een bedrag van € 250.- (excl. BTW) en eventuele verzendkosten in rekening gebracht. Dit geldt voor de bij ons op Stal ter dekking staande hengsten.

8 Bestellingen/verzenden

8.1 Spermabestellingen kunt u tot 09.00 uur via de website, telefonisch of via het emailadres info@stalcaritas.nl doorgeven.

8.2 Indien sperma voor een embryospoeling/ICSI bedoeld is, moet dit bij de eerste bestelling aan ons worden door gegeven.

8.3 Bij embryotransplantatie is er dekgeld verschuldigd per gespoelde embryo.

8.4 Gegevens doorgeven aan het stamboek geschiedt na betaling van het dekgeld.

8.5 Verzendkosten naar dierenarts-, thuis of staladressen worden doorberekend.

8.6 Verzendkosten van D.V. sperma wordt doorberekend.

9 Regeling Stal Caritas betreffende ICSI

9.1 Indien een fokker gebruik maakt van de vernieuwende methode ICSI, berekenen wij in eerste instantie éénmaal het dekgeld van de hengst. Wanneer er meerdere veulens geboren worden, berekenen wij per levend geboren veulen het dekgeld (2e en volgende). Er wordt dus geen dekgeld per gespoelde embryo berekend, omdat aan deze methode toch al veel kosten verbonden zijn voor de fokker.

10 Betalingen

10.1 Na ontvangst van het bestelde sperma ontvangt u de factuur van de startkosten en de eventuele verzendkosten.

10.2 Bij dracht ontvangt u de factuur van het dracht geld.

10.3 De betaaltermijn van de factuur is 7 dagen.

10 Pension

10.1 Merrie met veulen € 12- per dag excl. BTW

10.2 Merrie zonder veulen € 10.- per dag excl. BTW

10.3 Merries die bij Stal Caritas verblijven, dienen ingeënt te zijn tegen influenza.

10.4 Bij aanleveren van uw merrie het paspoort afgeven bij het kantoor.

11 Geschillen

11.1 Op elke Overeenkomst tussen Stal Caritas en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Bij gerechtelijke geschillen tussen Stal Caritas en klant zal in eerste instantie de rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, Nederland, bevoegd zijn, met uitsluiting van alle andere relatief bevoegde gerechtelijke instanties.

9 Aanpassingen van de algemene voorwaarden

9.1 Stal Caritas is ten alle tijden gerechtigd om de Algemene Voorwaarden aan te passen. De meest recente Algemene Voorwaarden staan op de website van Stal Caritas www.stalcaritas.nl en kunnen ook op verzoek naar u toegestuurd worden.

Download hieronder de algemene voorwaarden bond van KWPN hengstenhouders Nederland.

2019 Alg Dekvoorwaarden
PDF – 223,5 KB 103 downloads